Zamknij
REKLAMA

Księgowanie wyposażenia i środków trwałych- poznaj różnice i pozbądź się problemu!

23:23, 26.05.2018 | Materiały partnera
Skomentuj

Ilość spraw, które muszą być kontrolowane i sprawdzane przez każdego przedsiębiorcę jest bardzo duża. Prowadzenie księgowości, rozliczanie płac, czy ewidencjonowanie środków to tylko część z obowiązkowych punktów działania każdej większej firmy.

Na zajmowanie się wszystkim i skrupulatne dopilnowanie poszczególnych czynności nie zawsze starcza czasu. Poza tym, mimo że wiele już wiemy o prowadzeniu firmy, to wciąż rozwijamy się i  zdobywamy nową wiedzę.
W poniższym artykule pokrótce omówimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia. Co wchodzi w zakres takich środków, kiedy muszą być ewidencjonowane i po co w ogóle to robić?

Ewidencja wyposażenia co musi się w niej znaleźć?
Mówiąc o ewidencji wyposażenia, mamy na myśli składniki majątku, których wartość przewyższa 1500 złotych. Wyznaczona kwota określa zarówno wartość nabycia, jak i wytworzenia danego składnika. Nie oznacza to jednak, że pozostałych składników majątku, o niższej wartości finansowej nie można nazwać wyposażeniem. Wszystkie przedmioty poniżej kwoty 1500 zł nie są po prostu ujmowane w ewidencji. Z kolei te przekraczające kwotę 10 000 zł określane są mianem środków trwałych i jako takie nie podlegają amortyzacji.
Wyposażeniem - zgodnie z definicją - są zatem rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, ale nie zaliczane do grupy środków trwałych.
Dla rozróżnienia na wyposażenie i środki trwałe może posłużyć również kwestia czasu przewidywanego do używania danego składnika majątku. W przypadku wyposażenie będzie on krótszy niż 1 rok, a wartość początkowa przedmiotu nie przekroczy 10 000 zł.

Co zatem zaliczamy do środków trwałych?
Ustawa o PIT dokładnie definiuje, co rozumiemy przez pojęcie środków trwałych stanowiących własność lub współwłasność podatnika. Otóż są to wszelkie składniki nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania oraz kompletne.
Zalicza się do nich:
- budowle,
- budynki oraz lokale będące odrębną własnością, ale także
- maszyny, czy urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty.
Dodatkowo istnieje również wyznacznik czasowy, w którym to przewidywany okres ich użytkowania powinien być dłuższy niż rok. Oczywiście powinny być one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale mogą być również oddane do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, czy najmu. Nie istnieje określony wzorzec ewidencji środków trwałych. Może nim być nawet odręcznie sporządzony dokument.  Jednakże pamiętać należy, że muszą się w nim znaleźć dokładne informacje dotyczące omawianych składników np. data nabycia, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, wartość początkowa, czy stawka amortyzacyjna. Ważne jest wiedza na temat tego, co posiadamy w ogóle na wyposażeniu. Pozwala to na sprawne zarządzanie firmą i dobrą organizację pracy.

Kompleksowo działające usługi księgowe
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia zapewnia porządek, a to wpływa na sprawne działanie całej firmy. Jeżeli zaś czynności te wykonywać będzie odpowiednie biuro księgowe, wówczas nasza firma dodatkowo zyskuje pewność rzetelnego i terminowego załatwiania większości spraw.
Poza tym, każdy przedsiębiorca zatrudniający zewnętrzne biuro rachunkowe zyskuje na wiarygodności, stając się godnym zaufania, solidnym partnerem w interesach.
 

(Materiały partnera)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© swiecie24.pl | Prawa zastrzeżone