Zamknij
REKLAMA

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe – podstawowe różnice

13:03, 22.05.2019 | materiały partnera

W zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu mamy do wyboru tłumaczenie zwykłe lub przysięgłe. Tłumaczenie ważnych dokumentów o charakterze urzędowym, m.in. sądowym, a także dyplomów potwierdzających ukończenie studiów wyższych, ew. innych zaświadczeń z uczelni, a także świadectw zawodowych, certyfikatów czy atestów wymaga potwierdzenia przez tłumacza przysięgłego. Bierze on odpowiedzialność prawna za przetłumaczony tekst.

Czy różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych?

Różnica między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest zasadnicza. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do złożenia egzaminu państwowego zanim będzie mógł posługiwać się tym tytułem. Zwykłymi tłumaczeniami zarówno pisemnymi, jak również ustnymi może zajmować się każda osoba, która ukończyła studia filologiczne lub lingwistyczne i sprawie posługuje się danym językiem obcym. Tłumacze zwykli otrzymują jako zleceniem przekład różnorodnych tekstów i publikacji naukowych, a także tłumaczenie poezji i prozy. Zazwyczaj zleca się im tłumaczenie opisu produktów, a także ulotek i katalogów oraz innych materiałów reklamowych. Coraz częściej zdarzają się także tłumaczenia filmów i dialogów filmowych,  a także testy programów czy gier komputerowych.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne polegają na tłumaczeniu rozmowy podczas wykładów, konferencji, debat, a także spotkań biznesowych oraz kulturalnych czy literackich. Można je podzielić na symultaniczne i konsekutywne. Tłumaczenie symultaniczne polega na jednoczesnym przekładzie w trakcie wykładu czy rozmowy i bywa niezwykle trudne. Natomiast podczas tłumaczeń konsekutywnym to tłumaczenie z jednego języka na drugi z przerwą, aby tłumacz mógł najlepiej sformułować kolejne zdania.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Warto pamiętać, że nie każdy tłumacz ma uprawnienia do tłumaczeń przysięgłych. Aby otrzymać uprawnienia tłumacza przysięgłego trzeba spełnić szereg wymagań zgodnych z przepisami odpowiedniej ustawy. Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelstwo państwa będącego członkiem EFTA. Drugim niezbędnym wymogiem jest dobra znajomość języka polskiego. Powinien także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karany za jakiekolwiek przestępstwo ani skazany prawomocnym wyrokiem. Kolejnym wymogiem jest warunek ukończenia studiów wyższych oraz pomyślne zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język obcy i odwrotnie. Dopiero spełnienie tych warunków daje prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a kandydat uzyskuje specjalne uprawnienia i znajdzie się na liście tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły może dokonywać przekładów pisemnych i ustnych. Jest upoważniony do tłumaczenia dokumentów urzędowych i sądowych, m.in. świadectw, dyplomów, umów, dokumentów samochodowych, dokumentacji medycznej, sądowej, pism procesowych i testamentów. Więcej szczegółów znajduje się na stronie https://www.centrumtlumaczen.pl/blog/czym-sie-rozni-tlumaczenie-zwykle-od-przysieglego/

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© swiecie24.pl | Prawa zastrzeżone