REKLAMA

Poznaj programy ramowe Unii Europejskiej i uzyskaj wsparcie pieniężne

12:36, 19.10.2017 | Materiał partnera
REKLAMA
Skomentuj

Fundusze Europejskie są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane na realizację określonych działań państwom członkowskim. Polska jest jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej w latach 2014-2020.

Łączna kwota przekazanych środków wynosi 82,5 mld euro. Jednym z najważniejszych celów działań unijnych jest zwiększenie konkurencyjności, pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia, a tym samym poprawa życia mieszkańców, walka z ubóstwem. Środki unijne są przekazywane podmiot krajowym, które będą realizować dane projekty w ramach programów ramowych, krajowych, regionalnych oraz międzynarodowych.

Czym są programy ramowe?

Fundusze unijne o zasięgu krajowym czy regionalnym to nie jedyna forma dofinansowań. Wyróżnić można także programy ramowe w zakresie których przekazywane są dodatkowe środki na wsparcie w określonych obszarach:

  • Horyzont 2020: łączna kwota środków przeznaczona na realizacją programu to 80 mld euro - celem programu jest wspieranie innowacji, prac badawczych, współpracy międzynarodowej,
  • COSME: na realizację programu przeznaczono 2,3 mld euro - celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwienie dostępu do rynków międzynarodowych,
  • "Łącząc Europę": łączna kwota środków w ramach programu wynosi 33 mld euro - środki przeznaczone zostaną na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, sieci energetycznych,
  • Erasmus+: na realizację programu przeznaczono 15 mld euro - to program mający na celu ułatwienie osobom młodym realizacji praktyk i staży zagranicznych,
  • Kreatywna Europa: kwota środków na realizację programu wynosi 1,5 mld euro - środki zostaną przeznaczone na kulturę, kina, muzykę, literaturę.

Inne programy unijne

Poza ramowymi programami unijnymi w Polsce realizowane są również programy o zasięgu krajowym i regionalnym. W przypadku dotacji o zasięgu krajowym w latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna. Ponadto w każdym województwie realizowany będzie jeden Regionalny Program Operacyjny (założenia poszczególnych RPO znacząco różnią się między sobą). Beneficjentami poszczególnych programów mogą zostać różne podmioty - szczegółowo wskazane w wytycznych do danego programu. Uprawnionymi podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Warto jest tutaj wspomnieć również o programach o zasięgu międzynarodowym - środki z tych programów będą przekazywane na rozwój współpracy między polskimi beneficjentami i zagranicznymi partnerami.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji unijnej na realizację wybranego projektu mogą skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dofinansowaniach np. Krajowego Centrum Funduszy Europejskich. Specjaliści pomogą w znalezieniu dofinansowania, sporządzeniu wniosku, rozliczeniu projektu, także na etapie kontrolnym. 

(Materiał partnera)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© swiecie24.pl | Prawa zastrzeżone | 2017