Zamknij
REKLAMA

Zasady korzystania z ulg w opłacaniu składek

12:00, 08.04.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

O dyżurze telefonicznym z ekspertem ZUS

Zasady korzystania z ulg w opłacaniu składek – to temat jednego z marcowych dyżurów telefonicznych, który zorganizował bydgoski oddział ZUS. Na pytania odpowiadała Adriana Łączyńska z Wydziału Ubezpieczeń i Składek.

Przez jaki okres mogę korzystać z ulgi na start?

Odp. Jeśli przedsiębiorca korzysta z „ulgi na start”, podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i na to ubezpieczenie musi opłacać składkę. Z ulgi na start może skorzystać przez okres 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczony jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Kto może skorzystać z Małego ZUS plus?

Odp. Mały ZUS plus to oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym. Mały ZUS plus nie przysługuje także osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jakie składki będę opłacał przy Małym ZUS plus?

Odp. Mały ZUS plus uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu, nie dotyczy składki zdrowotnej. Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Kwota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawa wymiaru składek mieści się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku pomiędzy 903 zł a 3553,20 zł.

Czy mogę zrezygnować z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy?

Odp. Tak, ale wtedy przedsiębiorca kolejny raz będzie mógł skorzystać z tej ulgi po upływie60 miesięcy kalendarzowych od jej zakończenia lub zawieszenia.

Jakie składki będę opłacał po zakończeniu korzystania z ulgi na start?

Odp. Gdy przedsiębiorca skorzysta z ulgi na start lub wcześniej z niej zrezygnuje, może przez24 miesiące kalendarzowe opłacać tzw. preferencyjne składki, naliczone od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 903 zł. Okres 24 miesięcy liczy się:

  • od pierwszego dnia po upływie 6 miesięcy „ulgi na start”,
  • od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi – w przypadku rezygnacji z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.

Opłacam składki preferencyjne czy mogę przejść na mały ZUS plus?

Odp. „Mały ZUS plus” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu preferencyjnych składek.

31 marca br. kończą mi się preferencyjne składki i chciałabym skorzystać z Małego ZUS plus. Jakich formalności muszę dopełnić w ZUS? Zaznaczam, że spełniam wszystkie warunki do skorzystania z tej ulgi.

Odp. Przede wszystkim z dniem 1 kwietnia 2022 r. należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92 -jeśli ma pan przyznaną rentę. Zrobi to Pan, składając w ZUS dokumenty: ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Dokumenty te należy przekazać w ciągu 7 dni. Dodatkowo do 20 maja musi Pan złożyć dokumenty ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty te należy złożyć razem z kompletem rozliczeniowym za kwiecień 2022 r.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%