Zamknij
REKLAMA
układanie przewodów - kabli wykonywanie przewiertów, przebić montaż gniazd, lamp wykonywanie pomiarów elektrycznych prace konserwacyjne, porządkowe na placu budowy wykonywanie instalacji ziemnych - kabli, oświetleń zewnętrznych
StPr/22/0882
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

dekretowanie i księgowanie dokumentów, obliczanie składek ZUS, obliczanie podatków PIT i VAT, sporządzanie list płac, czynności sekretarskie
StPr/22/0877
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych.
StPr/22/0880
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Opieka nad dziećmi
StPr/22/0863
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

wykonywanie czynności wchodzących w zakeres działalności internatu, planowanie i organizowanie pracy wychowawczej w internacie, sporządzanie rozkładów pracy wychowawców, prowadzenie dokumentacji, nadzorowanie i kontrola pracy wychowawców, współpraca z innymi działami zakładu poprawczego
StPr/22/0859
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 597 do 4 224 PLN

Praca biurowa, zdalna. Praca polega na sprzedaży usług szkoleniowych dla firm i osób prywatnych oraz pozyskiwaniu ogłoszeń rekrutacyjnych. W ramach obowiązków konsultant powinien raportować codziennie wyniki poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny, bezpośredniemu przełożonemu. Uczymy wszystkiego od podstaw, wymagane są chęci, poprawne posługiwanie się językiem polskim oraz łatwość nawiązywania kontaktów.
StPr/22/0849
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od od 22 PLN

wylewanie masy wyrównawczej, szlifowanie, odkurzanie posadzki, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, moztaż wykładziny
StPr/22/0842
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Utrzymanie porządku i czystości w osiedlach Spółdzielni,troska o estetykę zieleni na terenie osiedli Spółdzielni, utrzymanie ładu i porządku przy śmietnikach, wygrabianie i wyzbieranie śmieci z trawników, porządkowanie terenów zielonych, wygrabianie trawy po koszeniu w okresie jesienno - zimowym usuwanie śniegu i gołoledzi.
StPr/22/0831
data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Nauczanie języka polskiego
StPr/22/0823
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN

Nauczanie przedmiotu
StPr/22/0824
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 PLN

REKLAMA