Zamknij
REKLAMA
koszenie trawników, pielenie rabat kwiatowych i krzewów, grabienie i wywożenie skoszonej roślinności, sprzątanie terenów zielonychz nieczystości, sprzątanie poboczy ulic z papierów, śmieci itp., sprzątanie pasów przeciwpożarowych, zamiatanie dróg komunikacyjnych, chodników.
StPr/22/0760
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

praca przyprodukcji grzejników łazienkowych, obróbka ręczna i maszynowa stali, lutowanie
StPr/22/0762
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Montaż instalacji elektrycznych domowych i przemysłowych
StPr/22/0754
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace budowlane, wykończeniowe
StPr/22/0755
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, organizacja uroczystości okolicznościowych
StPr/22/0753
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca z klientem, obsługa gotówkowa i bezgotówkowa klientów, doradztwo w zakresie [roduktów bankowych, zapoznanie się ze strukturą organizacyjna banku, zasadami kredytowania oraz dokumentacją kredytową, praca przy komputerze w ramach otrzymanych uprawnień, dbanie o pozytywny wizerunek banku
StPr/22/0736
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

koszenie trawników, pielenie rabat kwiatowych i krzewów, grabienie i wywożenie skoszonej roślinności, sprzątanie terenów zielonychz nieczystości, sprzątanie poboczy ulic z papierów, śmieci itp., sprzątanie pasów przeciwpożarowych, zamiatanie dróg komunikacyjnych, chodników.
StPr/22/0735
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

dbanie o odpowiednia estetykę przygotowanych dań, właściwe gospodarowanie produktami spożywczymi, pilnowanie świeżości używanych produktów, wykonywanie poleceń szefa kuchni
StPr/22/0723
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prowadzenie procesu produkcyjnego na swoim stanowisku pracy, analiza parametrów technicznych i technologicznych procesu i wyrobu, korekta procesu technologicznego, kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, praca w systemie 3 zmianowym 4 brygadowym
StPr/22/0724
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pisanie na komputerze- pisanie pod dyktando, układanie poczty sądowej, zszywanie akt sądowych, wysyłanie wezwań, redagowanie pism, przygotowanie akt do wokandy, sporządzanie kopi i odpisów akt sądowych, układanie akt w archiwum
StPr/22/0725
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

REKLAMA