Zamknij
REKLAMA

Wykładanie towaru oraz dbanie o jego odpowiednią ekspozycję.Dbanie o uprzejmą i staranną obsługę klienta. Dbałość o świeżość i jakość produktów świeżych m. in. poprzez kontrolę terminów przydatności do sprzedaży.
StPr/20/0730
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Zapoznaie się z regulaminami szpitala, szkolenie BHP, szkolenie z ochrony danych osobowych. Wykonywanie prac porządkowych zleconych przez personel kuchni. Pomoc przy rozładunku towaru przeznaczonego do magazynu żywnościowego. Pomoc przy myciu termosów. Wykonywanie prac związanych z rozwożeniem posiłów do oddziałów oraz opróżnionych pojemników itermosów. Zachowanie tajemnicy służbowej. Pozostałe czynności zlecone przez przełożonego.
StPr/20/0725
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Zapoznanie sie z regulaminami szpitala, szkolenie BHP, szkolenie z ochrony danych osobowych. Pomoc w zakresie wykorzystania systemów informatycznych. Udział w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w jednostce. Rozwój umiejetności i wiedzy informatycznej w zakresach wskazanych przez przełożonego. Prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego. Wspomaganie pracy innych informatyków jednostki. Pozostałe czynnośći zlecone przez przełożonego.
StPr/20/0726
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Obsługa klienta, kasy fiskalnej. Składanie zamówień. Wycena towarów, rozliczenia ilościowe, jakościowe dostaw. Wykonywanie raportów kasowych oraz innych dokumentów wewnętrznych.l
StPr/20/0727
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace fizyczne i obsługa maszy stolarskich
StPr/20/0728
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa maszyn stolarskich
StPr/20/0729
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Bezpośrednie kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych i przestrzegania przepisów BHP przez wykonawców robót budowlanych. Archiwizacja dokumentów budowy. Codzienne raportowanie przebiegu robót budowlanych.
StPr/20/2220
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

obsługa kasy fisklanej obsługa terminalu płatniczego przyjmowanie towaru obsługa klienta obsługa programu S-Ben dbanie o utrzymanie porządku i czystości w sklepie obsługa klienta przy tankowaniu
StPr/20/0708
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych
StPr/20/0711
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

pomoc w przygotowaniu posiłków w kuchni szkolnej
StPr/20/0712
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

REKLAMA