Zamknij
REKLAMA
obsługa systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przyjmowanie formularzy, deklaracji podatkowych, wniosków oraz innych dokumentów sprawdzanie przyjętych formularzy, deklaracji podatkowych, wniosków pod kątem formalnej poprawności i kompletności prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji przygotowanie prostych pism, wezwań, odpowiedzi do podatników porządkowanie i segregowanie dokumentacji przygotowanie dokumentów do archiwum
StPr/21/0778
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

-pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb (fizjologiczna, bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku itp.) - czuwanie wspólne z pozostałymi pracownikami nad bezpieczeństwem mieszkańców, - przygotowanie stołówki i sprzątanie przed i po posiłku, - dbałość o estetyczny wygląd misezkańców-higienę osobistą, pomoc przy kąpieli - dbałość o estetykę pokoju mieszkańca, utrzymanie w czystości pomieszczeń zajmowanych przez oddział, - wykonywanie prac porządkowych wg ustalonego harmonogramu (zmiana pościeli), - pomoc w aranżacji czasu wolnego mieszkańca
StPr/21/0773
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Obsługa klienta, kasy, wagi, terminala, składanie zamówień, ekspozycja towarów, sprawdzanie terminów, sprzątanie stanowiska pracy.
StPr/21/0764
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie prac konserwacyjnych. Naprawa bieżąca i monitoring stanu technicznego elementów budynku, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastuktury zewnętrznej.
StPr/21/0760
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wykonywanie prac konserwacyjnych. Naprawa bieżąca i monitoring stanu technicznego elementów budynku, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastuktury zewnętrznej.
StPr/21/0761
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Sprzeda? produktów bankowych, pracownik biurowy.
StPr/21/0752
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Dbanie o porz?dek i czysto?? w pomieszczeniach Starostwa. Mycie okien, pastowanie posadzek, parapetów, wyk?adzin drzwi. Wycieranie kurzu z mebli biurowych, telefonów, urz?dze? biurowych, opró?nanie koszy, segregacja odpadów.
StPr/21/0744
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

dezynfekcja i sprz?tanie na danym oddziale
StPr/21/0746
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

W?a?ciwy dla stanowiska nauczyciela.
StPr/21/0737
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

w?a?ciwy dla stanowiska nauczyciela
StPr/21/0739
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

REKLAMA