Zamknij
REKLAMA
Roboty budowlane. Prace murarskie. Obsługa narzędzi budowlanych.
StPr/21/0973
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 2 100 PLN

Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży produktów bankowych.
StPr/21/0966
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Organizacja pracy własnej oraz zespołu, kontrola pracy zespołu.
StPr/21/0967
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Zapewnia obsługę wpływającej i wychodzącej korespondencji, w tym w ramach kanałów elektronicznych. Oferujemy - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę - możliwość rozwoju zawodowego - bogaty pakiet świadczeń socjalnych Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy. Warunki wykonywania pracy: - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż. - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę - konieczność poruszania się po całym obiekcie - budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze, - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika, - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia, - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
StPr/21/4678
data rozpoczęcia pracy od 08.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa klientów, przyjmowanie dostaw, obsługa systemu kasowego, dbałość o porządek
StPr/21/0951
data rozpoczęcia pracy od 18.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

zakładanie indywidualnej dokumentacji lekarskiej dla wychowanków przyjmowanych do zakładu, dokonywanie sanitarnych oględzin wychowanków w chwili przyjęcia do zakładu, kontynuowanie tych czynności w okresie kwarantanny oraz w razie potrzeby dokonywanie odpowiednich zabiegów sanitarnych, dokonywanie co 6 m-cy pomiarów wzrostu i wagi ciała, obserwowanie stanu zdrowia wychowanków, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub nagłych zachorowaniach, czuwanie nad prawidłową organizacją wizyt u lekarzy, czuwanie nad wykonaniem obowiązujących i zleconych przez lekarza badań, podawanie zleconych leków, prowadzenie ewidencji leków zleconych,przeprowadzanie systematycznych przeglądów sanitarnych wszystkich pomieszczeń zakładu,popularyzowanie wśród wychowanków zasad higieny i zdrowego trybu życia, prowadzenie dokumentacji ambulatoryjnej.
StPr/21/0948
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 1 470 PLN

Przygotowywanie potraw zimnych, ciepłych, słodkich.
StPr/21/0944
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Gotowanie, smażenie, pieczenie, przygotowywanie zimnych przekąsek
StPr/21/0945
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Nauka jazdy praktycznej samochodem osobowym.
StPr/21/0925
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 25 PLN

montaż pomp ciepła
StPr/21/0901
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

REKLAMA