Zamknij
REKLAMA
Współpraca z nauczycielem w zakresie opieki nad uczniami i przygotowanie sali do zajęć dydaktycznych, pomoc dzieciom w czynnościach i czynnościach związanych z pracą na zajęciach, dbałość o bezpieczeństwo, odbieranie uczniów od rodziców i odprowadzanie ich po zajęciach do rodziców, uczestniczenie w wyjściach, wycieczkach, spacerach, uroczystościach, utrzymanie w czystości sal i przygotowanie pomocy dydaktycznych, współpraca z innymi nauczycielami
StPr/22/0643
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Przygotowanie ciasta, produkcja pizzy
StPr/22/0636
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Dbanie o porządek na sali, donoszenie pizzy do klienta, dowóz pizzy, pobieranie opłat, zamówień, zmywanie naczyń
StPr/22/0637
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

bieżące naprawy i usuwanie usterek,dbałość o czystość wokół obiektu, pomoc w wyjazdach cateringowych, dowóz cateringu, ustawianie sal na imprezy okolicznościowe, szkolenia, pomoc w zaopatrzeniu restauracji- bieżące zakupy, serwis w zakresie prac elektrycznych, przewożenie bielizny holelowej do pralni
StPr/22/0639
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

zapoznanie się z regulaminem pracy, obsługa komputera i programu Corell, pozyskiwanie klienta oraz utrzymanie obecnych, przygotowanie ofert, projektów , obsługa plotera, prowadzenie bazy danych klientów, prowadzenie rozmów handlowych z klientami, prezentowanie ofert, drukowanie grafik, projektów, przyklejanie nadruków, przygotowanie raportów z przebiegu wykonywanych prac
StPr/22/0640
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Programowanie obrabiarek numerycznych
StPr/22/0633
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

mycie i dezynfekcja na danym oddziale (praca według grafiku)
StPr/22/0627
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przygotowywanie posiłków, serwowanie dań
StPr/22/0617
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Roboty budowlane, prace murarskie, obsługa narzędzi budowlanych
StPr/22/0621
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

naprawa specjalistyczna samochodów typu: śmieciarka, hak, podnośnik koszowy, zamiatarka, ciągniki rolnicze
StPr/22/0624
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

REKLAMA