Zamknij
REKLAMA

Sporządzanie kosztorysów i kalkulacji, przygotowywanie ofert przetargowych;
StPr/20/0388
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

obsługa gościa w zakresie przyjęcia i zakwaterowania wykonywanie formalności meldunkowych gości wystawianie dokumentów finansowych obsługa urządzeń technicznych: komputer, kasa fiskalna, terminal płatniczy itp
StPr/20/0382
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

-prowadzenie rejestrów: zgłoszeń, wyłączeń i włączeń do ubezpieczenia zdrowotnego -prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek -analizowanie prawidłowości dokonanych wpłat -przygotowanie zaświadczeń z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego -aktualizowanie danych personalnych -archiwizacja dokumentacji związanej z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Umowa na zastępstwo Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek Placówki Terenowej KRUS w Świeciu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek dwu kondygnacyjny, brak windy, praca nie wiąże się z krajowymi wyjazdami służbowymi.
StPr/20/1454
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Dowóz pizzy i praca na sali.
StPr/20/0351
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Kontakt telefoniczny oraz emailowy z klientami. Analizownie rynku i wyszukiwanie dostępnych alternatyw.Prezentowanie przygotowanej oferty i doradzanie klientowi.
StPr/20/0349
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Obsługa klienta. Pozyskiwanie nowych klientów. Przyjmowanie drobnych ogłoszeń. Przygotowanie zestawień sprzedaży. Porządkowanie ofert. Kontrola dzienna korespondencji. Obsługa portalu internetowego.
StPr/20/0328
data rozpoczęcia pracy od 08.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Montarz instalacji elektrycznych dmowych i przemysłowych.
StPr/20/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Zapoznanie sie ze strukturą organizacyjną i instrukcjami BHP, systemem profili, okuć systemów p. poż, aluminiowych, umiejętność doboru profilu i okuć, obsługa specjalistycznych urządzeń do produkcji stolarki aluminiowej, obsługa pilarki dwugłowicowej, praski do odwodnień, zagniatarki, automatów do narozy aluminiowych, przecinarki, doradztwo klientom w projektowaniu okien, drzwi, konstrukcji slusarskich, umiejętność wykonywania obliczeń statystycznych, montaż stolarki aluminiowej, obróbka wykończeniowa, umiejętność demontażu i montażu na kotwy, montaż wszelkich akcesoriów okiennych parapetów
StPr/20/0320
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem Zakładu, wykorzystanie różnych metod i narzędzi terapeutycznych w aktywizowaniu osób starszych i niesamodzielnych, rozpoznawanie i zaspokojanie potrzeb c
StPr/20/0309
data rozpoczęcia pracy od 31.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Zapoznaie się z regulaminem szpitala, szkolenie BHP, szkolenie z ochrony danych osobowych, umiejętność sporządzania list wypłat wynagrodzeń, umiejętność realizacji potrąceń z list płac, prowadzenia ka
StPr/20/0280
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

REKLAMA