Zamknij
REKLAMA

Składniki wynagrodzenia: co wchodzi w skład twojej pensji?

12:35, 07.12.2020 | materiały partnera

Każdy pracownik dostaje płacę za prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków. Pensja otrzymywana za pracę składa się z kilku czynników. Sprawdź, jakie są składniki wynagrodzenia i zobacz, co obejmuje pensja, którą otrzymujesz od swojego pracodawcy.

Składniki wynagrodzenia

Za wykonywaną pracę należy się zapłata. Na otrzymywaną przez pracowników pensję nakładają się składniki wynagrodzenia, zależne od podpisanej podczas zatrudnienia umowy. Najczęściej między pracodawcą a pracownikiem zawiązywana jest umowa o pracę, której regulacje i przepisy prawne opisane są w Kodeksie pracy. Zgodnie z zawartym tam rozporządzeniu, składniki wynagrodzenia dzielą się na obligatoryjne oraz fakultatywne, a także na stałe i zmienne.

Składniki wynagrodzenia – rodzaje

Podstawowym obligatoryjnym i stałym składnikiem pensji wypłacanej osobom zatrudnionym na umowie o pracę, jest wynagrodzenie zasadnicze. Natomiast składniki zmienne o charakterze obligatoryjnym to m.in. dodatki za pracę w nocy lub dodatkowe środki za przepracowane nadgodziny. O fakultatywnych składnikach wynagrodzenia decyduje pracodawca. Od tego co składa się na wynagrodzenie zależy twój staż pracy, funkcja, jaką pełnisz na stanowisku, posiadanie dodatkowych uprawnień lub kursów. Składnikiem fakultatywnym może być również premia regulaminowa lub dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze to tzw. podstawa, która wchodzi w skład pensji brutto. Nie może być ono niższe niż wynagrodzenie minimalne, które jest regulowane odpowiednią ustawą. Jego wysokość powinna zostać ustalona podczas zatrudnienia i zapisana w umowie, którą podpisuje się przed rozpoczęciem współpracy. Kwotę wynagrodzenia zasadniczego można negocjować, a przepisy ustalają jedynie jej minimalną wartość, jest to pensja, którą należy obowiązkowo wypłacać pracownikowi. Wartość tego rodzaju wypłaty, zawiera składniki wynagrodzenia brutto takie jak: podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe i społeczne. Kalkulator pensji pomoże obliczyć Ci kwotę netto, którą otrzymasz po odliczeniu tych zobowiązań. Wynagrodzenie zasadnicze może być określane na podstawie stawki miesięcznej, akordowej, prowizyjnej lub godzinowej. Pracodawcy najczęściej określają miesięczne wynagrodzenie, które wypłacają za wykonywanie obowiązków określonych w umowie.

Składniki wynagrodzenia - zasady przyznawania

Każda praca powinna być wynagradzana, zgodnie z podpisaną przed jej rozpoczęciem umową. Na pensję pracowników składają się opłaty obowiązkowe, wchodzące w skład wynagrodzenia zasadniczego oraz inne składniki honorarium, zależne od indywidualnych czynników. Przepisy prawa zapisane w Kodeksie pracy regulują wysokość opłat obowiązkowych.  Należy pamiętać, że wynagrodzenie brutto to suma tych wszystkich opłat, a kalkulator pensji potrafi wskazać wartość wypłaty “na rękę”. Natomiast wysokość dodatkowego wynagrodzenia, wypłacanego poza pensją zasadniczą, zależy od pracodawcy i polityki firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Bonusowe środki, jakie możemy otrzymać wraz z wypłatą to np. premia za wyniki, nagroda kwartalna czy prowizja. Ich wysokość określa wewnętrzny regulamin spółki i nie jest nakładana przez przepisy prawne dotyczące umowy o pracę. W przeciwieństwie do wynagrodzenia zasadniczego dodatkowe środki nie muszą być wypłacane regularnie. To od osiąganych przez pracownika wyników w danym okresie rozliczeniowym może zależeć wysokość tego dodatku do podstawowych poborów.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop