Zamknij
REKLAMA

Wynagrodzenie za urlop - jak obliczyć jego wysokość?

12:34, 16.04.2020 | Materiał partnera

Wynagrodzenie za urlop zawiera pensję pracownika, ale może również dotyczyć nadgodzin lub dodatku funkcyjnego. Każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, ma prawo do płatnego urlopy wypoczynkowego oraz do innych rodzajów urlopy. Wynagrodzenie za urlop – sprawdź jak obliczyć jego wysokość?

Wynagrodzenie za urlop – komu przysługuje i na jakiej podstawie? 

Podstawową zasadą wynagrodzenia za urlop jest wypłacenie takiej sumy pieniędzy, która jest adekwatna do wynagrodzenia pracownika. Chodzi o to, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę podczas urlopu wypoczynkowego lub urlopu np. ojcowskiego powinien otrzymywać sto procent podstawowego wynagrodzenia, czyli tak samo jakby wykonywał obowiązki zawodowe. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop ustala Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. 

Wynagrodzenie za urlop a ekwiwalent 

Ekwiwalent za urlop bywa często mylony z wynagrodzeniem za urlop. To dwa odrębne, całkowite różne świadczenia. Tak jak wspomnieliśmy wynagrodzenie za urlop dotyczy świadczenia pieniężnego dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który korzysta z danego rodzaju urlopu. Z kolei ekwiwalent za urlop pojawia się w momencie, gdy ustaje stosunek pracy np. pracodawca z różnych powodów postanawia nie przedłużyć umowy o pracę z danym pracownikiem. Pracownik nabył podczas okresu zatrudnienia określoną liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które nie wykorzystał. Dlatego takiemu pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Wraz z ostatnim przelewem wynagrodzenia doliczona zostaje zapłata za dni urlopu. Warto podkreślić, że nie można zrezygnować z ustawowych dni urlopu wypoczynkowego po to, by otrzymać za nie wynagrodzenie. Ekwiwalent za urlop pracodawca wypłaca wyłącznie w sytuacji, o której wspomnieliśmy, czyli np. zakończenia stosunku pracy. 

Wynagrodzenie za urlop – jak obliczyć? 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony oraz innych umów, do których stosuje się przepisu kodeksu pracy nabywa prawo do urlopu. By wyliczyć wysokość wynagrodzenia za urlop należy ustalić podstawę wynagrodzenia. Należy więc wziąć pod uwagę podstawę pensji zasadniczej, dodatki za pracę w nocy, premię regulaminową, dodatek funkcyjny lub stażowy i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Gdy już ustalimy podstawę wymiaru wynagrodzenia,  poprzez podzielenie podstawy przez liczbę dni pracy, obliczamy stawkę, która obowiązuje za jeden dzień pracy. Wynik mnożymy przez ilość dni, które pracownik powinien przepracować według rozkładu czasu pracy, gdyby nie przebywał na urlopie. Ważne – jeśli pojawiły się zmiany w wysokości składników, według których ustalane zostało wynagrodzenie podstawowe przed rozpoczęciem urlopu lub w trakcie, trzeba ponownie obliczyć podstawę wynagrodzenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Sprawdź "Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy".


 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA