Zamknij
REKLAMA

5 rzeczy, których nie wiesz o PIT-36L

07:32, 02.06.2020 | materiały partnera

Wiele poradników i broszur stanowi wsparcie dla podatników, przy wypełnianiu ich deklaracji podatkowych PIT. Niestety jednak zdarza się, że niektóre kwestie nie są wyjaśniane, albo są wyjaśniane w niezrozumiały sposób. Dlatego opierając się na często popełnianych błędach, warto przedstawić pięć rzeczy, których podatnicy nie wiedzą o PIT-36L.

Na formularzu podatkowym PIT-36L należy skreślać

W większości poradników mówi się, że na formularzach podatkowych nie wolno zmieniać, zamazywać czy skreślać. Jeżeli coś pójdzie nie tak, podatnik popełni błąd - powinien zacząć pracę jeszcze raz. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L, stanowi pewien wyjątek. Na jednym druku (wersja 15, którą należało rozliczać PIT za 2019) znajdują się dwa formularze: PIT-36L i PIT-36LS. Dlatego, jeżeli podatnik wypełniał formularz tradycyjnie (papierowo), powinien niepotrzebną nazwę skreślić i tym samym zostawić tylko jedną nazwę formularza. Obecnie jednak (wersja 16 formularza) zasada ogólna stwierdza, że PIT-36L służy podatnikom będącym osobami fizycznymi. PIT-36LS składają natomiast podatnicy, którzy są przedsiębiorstwem w spadku.

Możliwe jest wpisanie NIP nieistniejącego podmiotu

PIT-36L (w wersji LS) może służyć do rozliczenia, tak zwanego przedsiębiorstwa w spadku. W takiej sytuacji, w praktyce przedsiębiorca, którego się rozlicza nie żyje. Jednak ze względu na nowe rozwiązania, dotyczące możliwości dziedziczenia jednoosobowych działalności gospodarczych, w ramach zeznania podatkowego PIT 2019 i składanych do niego załączników za przedsiębiorstwo w spadku, należy wpisać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.

Nie potrzeba tytułu wykonawczego

Wielu podatników dziwi się, że w przypadku, gdy nie zapłacili podatku, urzędy reagują bardzo szybko i mogą zajmować rachunki bankowe. Należy pamiętać, że w przypadku niewpłacenia zobowiązań podatkowych (lub wpłaty w nieprawidłowej, niepełnej wysokości), samo zeznanie podatkowe stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dlatego warto przy pracy nad PIT-2019, od razu przygotować się do opłaty podatku.

Odpowiedzialność podatnika - nawet jeżeli ma biuro rachunkowe

Przygotowując deklarację PIT podatnicy zdają sobie sprawę, że przy każdym dokumencie mogą zdarzyć się błędy. Jednak przy pracy nad PIT-2019 należy pamiętać, że za błędy przy rozliczaniu podatków grozi określona odpowiedzialność. I w tej kwestii zwolnienie z niej nie zostanie zastosowane, nawet jeżeli podatnik nie rozlicza się samodzielnie (a przez profesjonalnego doradcę czy biuro rachunkowe). Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzialność za zapłatę należności publicznoprawnych nie jest przenoszona na inne osoby (na przykład na biuro rachunkowe, czy pracownika zajmującego się księgowością). W przypadku błędów, urząd skarbowy będzie dochodził swojej należności zawsze od podatnika / płatnika składek - nawet jeżeli błąd popełniło zewnętrzne biuro rachunkowe. W takiej sytuacji, podatnik potem będzie mógł dochodzić odszkodowania od biura rachunkowego, ale musi liczyć się z ewentualną koniecznością dochodzenia swoich praw w sądzie. Dlatego przy podpisywaniu umowy z biurem rachunkowym, warto sprawdzić jego doświadczenie oraz posiadane ubezpieczenia.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA