Zamknij
REKLAMA

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce! Najniższe od 1991 roku!

10:27, 25.07.2022 | Źródło: GUS
Skomentuj Zdjęcie ilustracyjny. Fot. Pixabay.com/pl
REKLAMA

W czerwcu w Polsce odnotowano rekordowo niskie bezrobocie - 4,9% - wynika z opublikowanego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie spadało zmiennie od lutego 2021 roku, kiedy to - po skoku związanym z pandemią - wynosiło 6,5%.

- W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6496,7 tys. i było o 2,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,4% w maju br. oraz o 2,8% w czerwcu ub. roku) - wynika z raportu opublikowanym dzisiaj przez GUS.

W największym stopniu wzrosło w skali roku zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 11,7%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,5%). Nadal niższe niż przed rokiem było natomiast zatrudnienie m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, górnictwie i wydobywaniu oraz obsłudze rynku nieruchomości (spadek w granicach 2,0%–1,4%).

W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 818,0 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w maju br. (o 32,2 tys., tj. o 3,8%) oraz niż w czerwcu ub. roku (o 175,4 tys., tj. o 17,7%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,9%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,2 p.proc.), jak i roku (o 1,1 p.proc.). 

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 2,7% w wielkopolskim do 7,6% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach (najbardziej w lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim – po 0,3 p.proc.).

Również w skali roku natężenie bezrobocia zmniejszyło się we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 1,7 p.proc.) oraz lubuskim (o 1,6 p.proc.). 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca br. kobiety stanowiły 54,8%, tj. o 1,0 p.proc. więcej niż rok wcześniej. Nadal większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (86,1%), a ich odsetek był zbliżony do notowanego przed rokiem. Znaczną (i podobną jak rok wcześniej) część bezrobotnych stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych (32,7%). Wśród mniej licznych kategorii w porównaniu z czerwcem ub. roku wzrósł odsetek osób dotychczas niepracujących, podobny był odsetek bezrobotnych absolwentów, natomiast zmniejszył się – zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

W końcu czerwca br. spośród poszczególnych kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły 55,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 53,8% rok wcześniej).

Znaczną (i większą niż przed rokiem) grupę bezrobotnych stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (27,1%) oraz osoby posiadające dziecko w wieku do 6. roku życia (18,3%). W porównaniu z czerwcem ub. roku odnotowano wzrost odsetka osób niepełnosprawnych (o 1,9 p.proc. do 7,1%).

Na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej kształtowały się odsetki osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (1,2%) oraz osób posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18. roku życia (0,2%). Zmniejszył się natomiast odsetek osób w wieku do 30. roku życia (do 22,3% z 24,3% rok wcześniej). 

W 1 półroczu br. w urzędach pracy zarejestrowano 612,8 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 6,9% więcej niż przed rokiem. Wśród ogółu nowo zarejestrowanych nadal przeważały osoby rejestrujące się po raz kolejny. Było ich nieco więcej niż rok wcześniej (o 2,3%), ale ich udział w nowo zarejestrowanych był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku (75,3% wobec 78,7%). 

Spośród najbardziej licznych kategorii obniżył się odsetek nowo rejestrujących się osób długotrwale bezrobotnych (o 6,6 p.proc. do 28,4%) oraz zamieszkałych na wsi (o 1,1 p.proc. do 41,7%), natomiast wzrósł odsetek osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 1,3 p.proc. do 32,2%). W związku z wojną w Ukrainie, trwającą od końca lutego br., odnotowano wysoki wzrost nowych rejestracji cudzoziemców (ich napływ był największy w marcu i kwietniu). Wśród ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w okresie styczeń–czerwiec br. cudzoziemcy stanowili 7,5% (wobec 0,4% przed rokiem). 

W 1 półroczu br. z ewidencji skreślono 690,0 tys. osób, tj. o 10,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Nadal najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było podjęcie pracy, choć z tego powodu z rejestru wykreślono mniej osób niż przed rokiem (spadek o 7,1% do 353,5 tys. osób). Obniżyła się liczba osób podejmujących pracę niesubsydiowaną (o 11,5% do 282,2 tys.), a wzrosła tych, podejmujących pracę subsydiowaną (o 15,6% do 71,3 tys.).

Udział osób podejmujących pracę w ogóle wyrejestrowanych bezrobotnych wyniósł 51,2% (wobec 60,8% w 1 półroczu ub. roku). Ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób skreślonych z rejestru w wyniku niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (a ich udział wśród ogółu wyrejestrowanych osób wzrósł z 8,6% do 15,9%). Więcej niż przed rokiem było również osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego oraz tych, które rozpoczęły szkolenie lub staż, a udział obu tych kategorii wśród ogółu wyrejestrowanych bezrobotnych zwiększył się. 

Kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) w 1 półroczu br. wyniosła 784,0 mln zł i była o 22,2% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. W czerwcu br. bezrobotnym wypłacono 124,1 mln zł, tj. o 1,9% mniej niż przed miesiącem oraz o 17,5% mniej niż przed rokiem. 

W 1 półroczu br. do urzędów pracy zgłoszono 677,1 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 1,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. W porównaniu z sytuacją sprzed roku wzrosła liczba ofert z sektora publicznego (o 15,1%), natomiast liczba ofert z sektora prywatnego nie uległa istotnej zmianie (spadek o 0,1%). Oferty z sektora publicznego stanowiły 11,9% zgłoszonych ofert (wobec 10,5% rok wcześniej).

W końcu czerwca br. oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 35,9% (wobec 27,3% przed rokiem). Spośród wszystkich ofert pozostających do dyspozycji w końcu czerwca br. 5,5% dotyczyło stażu, 4,2% adresowanych było do osób niepełnosprawnych, a 0,1% – do absolwentów. 

(Źródło: GUS)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%