Zamknij

Znajdź placówkę

 Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu

Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu

Dodatkowe kategorie: Przychodnie

Strona WWW[email protected]

52 33 24 445-6, 52 33 11 051

1 opinii Sprawdź opinie

Informacje

Poradnie:
Poradnia (gabinet) Lekarza POZ - rejestracja: 52 33 24 445-6

Do obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy:
1. Wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich na zasadach zawartych w zakresie kompetencji lekarza POZ,
2. Planowanie i realizacja opieki lekarskiej nad pacjentem w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Koordynacja udzielanych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Lekarze POZ

Beata Sternal-Wolańczyk (Dyrektor Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu) – specjalista medycyny rodzinnej
Małgorzata Gmitrzak (Kierownik Poradni Lekarza POZ) – specjalista chorób wewnętrznych
Hanna Jakuta-Wrycza – specjalista medycyny rodzinnej
Zofia Linden – specjalista pediatrii
Alina Magda-Putz – specjalista pediatrii
Marek Drozdowski – specjalista pediatrii
Grażyna Abramek – pediatra
Barbara Porankiewicz-Dybowska – pediatra
Mieczysława Cybichowska – specjalista medycyny pracy
Elżbieta Krasnopolska-Knioła –  medycyna pracy
Jolanta Horoszkiewicz-Dąbrowska – specjalista chorób zakaźnych
Halina Szolginia – lekarz chorób wewnętrznych, reumatolog
Małgorzata Chodzińska – specjalista medycyny rodzinnej
Ryszard Kurowski – specjalista medycyny ogólnej
Jolanta Kozłowska-Piotrowska – specjalista w zakresie med. rodzinnej
Elżbieta Różycka – specjalista chorób wewnętrznych
Robert Szułczyński – specjalista medycyny rodzinnej, neurolog
Barbara Tolińska-Kierat – specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych
Sonia Łazarz – (w trakcie specjalizacji)

Poradnia Stomatologiczna - rejestracja: 52 33 11 623

Poradnia Stomatologiczna – realizuje świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej, do podstawowych zadań poradni stomatologicznej należy wykonywanie świadczeń w zakresie czynności lekarza stomatologa w: stomatologii ogólnej, stomatologii ogólnej dla dzieci do 18-roku życia,
Podstawowe zadania:

badanie lekarskie stomatologiczne,
prowadzenie leczenia dorosłych i dzieci,
prowadzenie na bieżąco dokumentacji leczniczej pacjenta,
prowadzenie dokumentacji wymaganej przez NFZ,
utrzymywanie odpowiedniego wyposażenia gabinetów stomatologicznych, 
właściwe i racjonalne gospodarowanie powierzonymi materiałami stomatologicznymi,
dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu stomatologicznego,
składanie wniosków w sprawie zaopatrzenia w materiały i sprzęt stomatologiczny,(uzgodnione z osobami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie ),
przestrzeganie Karty Praw Pacjenta,
przestrzeganie obowiązujących zasad postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów z NFZ,
prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie stomatologii,
instruktaż higieny jamy ustnej,
diagnostyka i leczenie próchnicy.

Poradnia chirurgii stomatologicznej - rejestracja: 52 33 11 623

Poradnia chirurgii stomatologicznej – jest komórką, do której należą zabiegi chirurgii stomatologicznej,
Podstawowe zadania:

skomplikowane przypadki ekstrakcji zębów,
ekstrakcja zębów częściowo i całkowicie zatrzymanych,
leczenie ropni tkanek miękkich i przestrzeni okołoszczękowych,
leczenie powikłań stanów zapalnych,
leczenie procesów chorobowych,
usuwanie torbieli tkanek twardych i miękkich,
przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego,
leczenie chorób gruczołów ślinowych,
leczenie złamań zębów itp.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - rejestracja: 52 33 24 448

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna – jest komórką organizacyjną specjalistycznej opieki zdrowotnej, do podstawowych zadań poradni ginekologiczno – położniczej należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza ginekologa, zadania te obejmują: przyjęcia, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach wybiegających poza zakres kompetencji lekarza p.o.z. lub lekarza innej specjalności, badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania, udzielanie lub zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych, ordynowanie leków, zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, udzielanie konsultacji dla potrzeb lekarza p.o.z.,  prowadzenie dokumentacji medycznej, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, prowadzenie edukacji i promocji zdrowia.

Poradnia Neurologiczna - rejestracja: 52 33 24 445-6

Poradnia Neurologiczna – jest komórką organizacyjną specjalistycznej opieki zdrowotnej,

1. zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego;

2. przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania od lekarza p.o.z. lub innego specjalisty;

Podstawowe zadania:

badanie,
ustalenie rozpoznania,
ukierunkowanie dalszego leczenia,
wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia,
kwalifikowanie do leczenia szpitalnego,
prowadzenie chorych z przewlekłymi chorobami neurologicznymi,
udzielanie konsultacji lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej,
kierowanie na leczenie szpitalne,
leczenie uzdrowiskowe,
rehabilitację leczniczą,
prowadzenie niezbędnej edukacji,
promocji zachowań prozdrowotnych,
wykonywanie badań profilaktycznych,
prowadzenie dokumentacji medycznej.

Pracownia RTG (52 33 000 21)

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej. Świadczy usługi w zakresie radiografii cyfrowej. Badania diagnostyczne wykonywane w naszej pracowni są zgodne z obowiązującymi procedurami radiologicznymi.

Zakres badań:

Zdjęcia czaszki
Zdjęcia kręgosłupa szyjnego
Zdjęcia kręgosłupa piersiowego
Zdjęcia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Zdjęcia klatki piersiowej (płuca, żebra)
Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej
Zdjęcia miednicy
Zdjęcia kości i stawów kończyn górnych i dolnych
Zdjęcia wewnątrzuszne zębów

Pracownia czynna:
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 13:00 – 18:00
Środa 8:00 – 13:00
czwartek 13:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 13:00

Adresy i godziny pracy

Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 80
86-100, Świecie

Strona WWW

[email protected]

52 33 24 445-6
52 33 11 051

Godziny przyjęć

Poniedziałek 07:00-18:00
Wtorek 07:00-18:00
Środa 07:00-18:00
Czwartek 07:00-18:00
Piątek 07:00-18:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Opinie pacjentów

1 opinii

Tylko kiedy ruszy zapowiadana rejestracja przez internet?

Dodaj opinię

Tylko osoby zalogowane mogą dodać opinię o lekarzu.

Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu

Tylko kiedy ruszy zapowiadana rejestracja przez internet? ... Czytaj więcej

MARIUSZ GÓRSKI -INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

Dobry fachowiec. Bardzo mi pomógł.... Czytaj więcej


Porady