Zamknij
REKLAMA

Pytania i odpowiedzi praktyczne do nowych oznaczeń GTU

09:40, 12.10.2020 | materiały partnera

Od 1 października bieżącego roku, weszła długo zapowiadana nowelizacja Jednolitego Pliku Kontrolnego. Część podatników była przygotowana, część liczyła, że w ramach trwającej epidemii COVID - 19 ustawodawca zdecyduje się na kolejne odroczenie terminów. Tak się nie stało - nowy JPK działa. Już w przyszłym miesiącu podatnicy złożą deklaracje w nowy sposób. Jednakże jak najszybciej powinni oni wprowadzić odpowiednie elementy w dokumentach księgowych tak, aby po zakończonym miesiącu mogły być podstawą do pracy nad JPK. W związku z tym, w praktyce już teraz pojawia się wiele pytań, dotyczących nowych oznaczeń Grup Towarów i Usług (GTU), na które warto znaleźć odpowiedź.

Czy oznaczenia GTU mają zastosowanie tylko to towarów nowych, czy też do towarów używanych?

Oznaczenia GTU na fakturze dotyczą zarówno towarów nowych, jak i używanych.

Czy oznaczenia GTU powinny być też stosowane do faktur wystawionych do paragonów na rzecz podatników?

Tak, w przypadku wystawienia faktury dla podatnika, należy oznaczyć ją oznaczeniem FP oraz dodatkowo odpowiednio oznaczyć oznaczeniem GTU.

Czy oznaczenia GTU powinny być używane również przy refakturowaniu usług?

Ustawodawca w wyjaśnieniach stwierdza, że jeżeli podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, to bierze udział w świadczeniu usług. Z tego rozumowania należy natomiast przyjąć wniosek, że w takim razie podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, a co za tym idzie - refakturowanie również podlega konieczności oznaczania usług kodem GTU.

Czy w przypadku przygotowywania faktury korygującej, do faktury wystawionej przed nowelizacją JPK_VAT z deklaracją, należy stosować nowe oznaczenia GTU?

Tak, zgodnie z interpretacją ustawodawcy nowym oznaczeniom, od 1 października 2020 roku, podlegają zarówno nowo wystawiane dokumenty faktur, jak i nowe faktury korygujące. Pomimo tego, że dotyczą czy są wystawiane do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem JPK_VAT z deklaracją.

Czy usługi budowlane i remonty powinny być kwalifikowane jako GTU_10 dostawa budynków?

W ocenie ustawodawcy dostawa budynków nie powinna być zrównana z usługami budowlanymi i remontowymi. Co za tym idzie, usługi takie (budowlane i remontowe) nie podlegają nowemu oznaczeniu GTU-10. Do grupy tej należy natomiast zaliczyć leasing finansowy budynku, budowli i gruntów.

Czy faktury zaliczkowe powinny zostać oznaczone kodem GTU?

Tak, zgodnie z interpretacją ustawodawcy, podobnie jak faktury korekty, faktury zaliczkowe jako dokumenty wystawione po nowelizacji (1 października 2020 roku) powinny zawierać odpowiednie oznaczenie GTU.

Czy oznaczenie GTU-01 dotyczy sprzedaży alkoholu w usługach gastronomicznych?

Nie, jeżeli alkohol wydawany jest w ramach usługi gastronomicznej, to w ocenie ustawodawcy nie może być kwalifikowany jako GTU_01. Najprawdopodobniej oznaczenie to ominie większość restauracji.

Czy istnieje możliwość zastosowania kilku oznaczeń do jednej fakturze?

Tak, ustawodawca przewidział taką możliwość, zarówno w sytuacji, kiedy na fakturze występuje kilka towarów – kwalifikowanych w różnych strukturach GTU, jak i gdy jeden towar do kilku grup GTU może być zakwalifikowany. Nie ma konieczności dzielenia na kilka wpisów. Ponadto, ustawodawca pozwala również na wprowadzenie więcej niż jednego oznaczenia dla dokumentu - na przykład może znaleźć się oznaczenie GTU i TP.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA