Zamknij
REKLAMA

Jakie zmiany w prawie budowlanym 2020?

11:40, 14.12.2020 | Materiał partnera

Rok 2020 przyniósł wiele zmian w prawie budowlanym. 3-ciego marca 2020 roku została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianach w prawie budowlanym. Nowe przepisy obowiązują od dnia 19 września 2020 roku. Celem nowelizacji prawa budowlanego było ułatwienie i przyśpieszenie inwestycji budowlanych. Część inwestycji nie będzie wymagała już pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Poniższy artykuł przedstawia wybiórcze zmiany w prawie budowlanym wprowadzone w 2020 roku.

Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowa

Obecne prawo budowlane istotnie różni się od poprzedniej wersji w zakresie wykazu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. Wielu inwestorów cieszy fakt, że od 19 września nie jest wymagane pozwolenie na budowę przydomowych, naziemnych tarasów. Jednak powierzchnia tarasu nie wymagająca pozwolenia na budowę nie może przekraczać 35 m2. Również budowa pomostu będzie prostsza. Już nie jest wymagane opisanie przeznaczenia pomostów wznoszonych na zgłoszenie, wystarczy jedynie przedstawienie parametrów charakterystycznych, np. wysokość czy długość. Znaczne zmiany nastąpiły w prawie budowlanym w zakresie budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d.. Przed nowelizacją prawa budowlanego na zgłoszenie można było budować jedynie przydomowe oczyszczalnie ścieków dla gospodarstw domowych. Warunkiem montażu przydomowej oczyszczalni jest brak możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niewykluczające tego typu rozwiązań. Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku terenów nieskanalizowanych był montaż szamba. Obecnie wysokie koszty opróżniania szamba sprawiają, że z punktu widzenia długoterminowej eksploatacji bardziej opłaca się inwestycja we własną oczyszczalnię. Nic więc dziwnego, że obiekty większe np. pensjonaty, urzędy gminy czy szkoły w przypadku braku zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zaczęły interesować się budową oczyszczalni ścieków. Dawniej procedura wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, co znacznie wydłużało proces inwestycyjny. Obecnie wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d mogą być budowane na zgłoszenie. Firma Traidenis-Pol Sp. z o.o. posiada w ofercie typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków NV różniących się dobową przepustowością. Pozwala to na dobór rozwiązania dla różnych obiektów. Traidenis-Pol działa na terenie całej Polski poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów świadczących usługi od zgłoszenia po montaż i serwis oczyszczalni.

Roboty budowlane nie wymagające zgłoszenia

Podstawową kwestią wartą uwagi w zakresie zniesienia wymagań zgłoszenia jest możliwość przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które nie będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Nowelizacja z 2020 roku znacznie poszerza listę obiektów, których budowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Należy tu wymienić przepusty o średnicy oraz przekroju najdłuższej przekątnej nie przekraczającej 100 cm. Według wprowadzonych zmian zgłoszenia i pozwolenia nie wymagają również urządzeń do przechowywania, wysyłania oraz odbierania przesyłek oraz bankomaty, biletomaty i inne automaty o wysokości do 3 metrów.

 

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop