Zamknij
REKLAMA

Zaświadczenie o niekaralności – jak dostać, kiedy jest potrzebne?

19:17, 14.12.2020 | Materiał partnera

Szukając pracy, wśród różnych wymagań, możemy się spotkać z załączeniem do CV zaświadczenia o niekaralności. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Czy zapytanie o niekaralność ma prawo być wymagane przy każdej pracy? Jaki jest koszt tego dokumentu? Wyjaśniamy!

Gdzie uzyskać świadectwo o niekaralności?

Zaświadczenie uzyskuje się z Krajowego Rejestru Karnego. Jest kilka sposobów na jego uzyskanie. Dokument możemy otrzymać: 

  • przez internet,
  • w punkcie informacyjnym,
  • listownie.

Decydując się na formę online, trzeba posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Dodatkowo konieczne jest założenie konta w Krajowym Rejestrze Karnym. Wymagana jest też opłata.

Zaświadczenie o niekaralności – ile się czeka?

Jeśli zależy nam na czasie, to można udać się do punktu informacyjnego, które funkcjonują przy niektórych sądach lub w biurze informacyjnym KRK. Wtedy otrzymamy dokument od ręki. Wysyłając formularz listem, trzeba liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na wiadomość zwrotną.

Kiedy należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności?

Nie w każdej pracy żąda się od przyszłego pracownika potwierdzenia niekaralności. Ustawa daje taką możliwość tylko pracodawcom:

  • prowadzącym działalność odpowiedzialną społecznie,
  • zatrudniających na stanowisko związane z finansami firmy,
  • zatrudniających na stanowisko związane z bezpieczeństwem osób.                                                                

„Zaświadczenie o niekaralności zawiera szereg różnych informacji, mianowicie potwierdza, że dana osoba nie była skazana wyrokiem sądu, nie toczyło się przeciwko niej żadne prawomocnie warunkowo umorzone postępowanie karne, nie figuruje w ogóle w Krajowym Rejestrze Karnym, nie jest poszukiwana listem gończym, nie jest tymczasowo aresztowana i nie jest skazana za wykroczenie na karę aresztu. To wszystko ma na celu podkreślenie, że osoba, która złoży taki dokument, jest godna zaufania i nie ma żadnych problemów z prawem” – wyjaśnia specjalista z Aasa Polska.

Warto też wiedzieć, że dokument jest wymagany nie tylko podczas rekrutacji. Można go również żądać przy wyrabianiu licencji, koncesji czy uprawnień np. zezwolenie na posiadanie broni. Szczegóły reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja 2000 roku.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Opłatę za wydanie dokumentu uiszcza się w momencie składania wniosku. Najtańsza jest opłata za zaświadczenie o niekaralności online. Wynosi ona wówczas tylko 20 zł. Wersja papierowa jest droższa, bowiem kosztuje już 30 zł. Opłatę można wnieść na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub znaczkami skarbowymi. Ustawa jednak zwalnia niektóre podmioty z obowiązku dokonania opłaty za dokument. Są to wolontariusze i osoby będące wychowawcami i kierownikami na koloniach i obozach.

Zaświadczenie o niekaralności wzór

Formularz stwierdzający niekaralność nie jest skomplikowany. Wniosek to zaledwie kilka punktów. Poza standardowymi danymi dot. naszej osoby (imię, nazwisko, adres, pesel, dane rodziców itd.) należy także wskazać postępowania, w związku, z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie oraz rodzaj i zakres danych będących przedmiotem inf. Wniosek można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zaświadczenie o niekaralności – ile jest ważne?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości: Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego (ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym) nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.

Teoretycznie można zatem stwierdzić, że zaświadczenie jest tak długo ważne, póki nie nastąpiła żadna zmiana w karalności danej osoby. Zatem zaświadczenie potwierdza niekaralność na dzień jego wystawienia.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop