Zamknij

Kryzys uderzył Cię po kieszeni? Sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość osoby fizycznej

22:55, 06.08.2020 | Materiał partnera

Stabilna sytuacja na rynkach, giełdowa hossa i systematyczny wzrost gospodarczy niestety nigdy nie trwają wiecznie. Nagłe załamanie odczuwalnie wpływa na stan finansów: dotyczy to zarówno wielkich spółek – rzekomo „za dużych, by upaść” – a także zwykłych, pracujących obywateli. Co zrobić w sytuacji, kiedy zaległe zobowiązania przekroczyły krytyczny poziom i nie widać możliwości, by przerwać spiralę piętrzących się długów? W polskim systemie prawnym funkcję takiego „koła ratunkowego” pełni możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przed złożeniem wniosku do sądu rejonowego, należy sumiennie popracować nad jego uzasadnieniem

Kilka ostatnich nowelizacji prawa upadłościowego sprawiło, że cała procedura przebiega szybciej. Dzięki temu dłużnicy nie są trzymani w niepewności – każdy w miarę szybko dowie się, na czym stoi i jak na jego sytuację zapatruje się sąd. Starając się o upadłość osoby fizycznej  trzeba precyzyjnie wykazać źródła długów, ich wysokość oraz okoliczności, jakie doprowadziły do ich powstania. Jak tłumaczą prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy, najistotniejszych przesłankami negatywnymi w całym postępowaniu są działania umyślne oraz rażące niedbalstwo. Innymi słowy, jeżeli dłużnik mocno przyczynił się do powstania swojej niewypłacalności i nie wykazuje starań zmierzających do takiego stanu rzeczy, ma niewielkie szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przed sądem. Tak samo jak osoba, która w ciągu wcześniejszych 10 lat przeszła już przez proces oddłużania.

Postępowanie o upadłość osoby fizycznej uwzględnia nie tylko sytuację dłużnika, ale też racje wierzycieli

Celem wszystkich działań podejmowanych przez sąd jest wypracowanie takiego rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkie zaangażowane strony. Jeżeli likwidacja majątku osoby zadłużonej nie pokryje wszystkich roszczeń, sprawa potoczy się w jednym z trzech kierunków:

  • zostanie ustalony plan spłaty wierzytelności, uwzględniający przychody i możliwości finansowe dłużnika
  • nastąpi całkowite lub warunkowe umorzenie pozostałych zobowiązań
  • zapadnie decyzja negatywna dla dłużnika, o zakończeniu postępowanie upadłościowego

Bez współpracy z wierzycielami i rzetelnego przedstawiania swojej sytuacji finansowej trudno liczyć na korzystne rozstrzygnięcia. Wnioskując o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną należy dopełnić wielu formalności. Zdecydowanie łatwiej to zrobić z profesjonalnym wsparciem. Podążając za wskazówkami i radami kompetentnych prawników można wyjść z finansowego kryzysu i spróbować zacząć od nowa – a nie od zera absolutnego.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA