Zamknij
REKLAMA

Czy kredyt we frankach w każdym banku można unieważnić i anulować w sądzie?

06:19, 05.08.2022 | .

Kredyty we frankach cieszyły się ogromną popularnością do 2008 roku. Z uwagi na niski kurs waluty umowa wydawała się korzystniejsza niż kredyt w złotówach. Banki oferowały niskie oprocentowanie i małą ilość formalności, co miało znaczenie dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową. Dziś spłata kredytów we frankach sprawia trudności wielu osobom. Umowy frankowe zawierają jednak wiele wad prawnych, które mogą być powodem do ich kwestionowania przed sądem. Wstępną analizę można przeprowadzić za darmo w Internecie.

Zapisy sprzeczne z interesami konsumenta

W naszym kraju zapadło już wiele wyroków stwierdzających nieważność umów kredytów walutowych lub nakazujących ich odfrankowienie. Jest to związane z faktem, że wiele umów zawiera postanowienia niedozwolone, które są uznane w Polsce za sprzeczne z interesami konsumenta i dobrymi obyczajami. Są one nazywane klauzulami abuzywnymi i mogą być podstawą postępowania przed sądem. 

Rejestr klauzul niedozwolonych 

Postanowienia abuzywne zapisane w umowach kredytowych są na bieżąco umieszczane w rejestrze klauzul niedozwolonych, który prowadzony jest przez Prezesa UOKiK. Można tam znaleźć postanowienia uznane za naruszające interesy konsumenta wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to specjalny wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpoznaje sprawy związane z praktykami monopolistycznymi stosowanymi przez duże podmioty działające na polskim rynku.

Umieszczenie zapisu w rejestrze ułatwia postępowanie sądowe konsumentom. W toku nowego procesu sąd nie musi badać wszystkich zapisów zawartej umowy, lecz może przyjąć decyzję Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako wiążącą. Stanowi to podstawę do uznania przynajmniej części zapisów za bezskuteczne lub unieważnienia umowy w całości, jeśli taką chęć wyrazi konsument.

Ryzyko walutowe i koszty kredytu

Stwierdzenie przez sąd niedozwolonego zapisu powoduje, że postanowienia te nie są wiążące dla kredytobiorcy. Uznaje się, że nie zostały one uzgodnione indywidualne z konsumentem i naruszają jego interesy. W wielu przypadkach banki przyznały sobie prawo do samodzielnego określania kursu waluty i w ten sposób mogą arbitralnie ustalać wysokość rat kredytu. Oznacza to wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji w stosunku do konsumenta. .

Ochrona praw kredytobiorców

Na abuzywność zapisów w umowie mogą powoływać się osoby będące konsumentami, czyli zaciągające kredyt bez związku z prowadzoną działalności gospodarczą. Osoby te są chronione przed nieuczciwymi praktykami banków na podstawie artykułu 385 Kodeksu Cywilnego oraz dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/13/EWG. 

Wstępną analizę swoich umów osoby posiadające kredyty we frankach przeprowadzić za darmo przez Internet. Trzeba skorzystać z "Mapy klauzul niedozwolonych" dostępnej na stronie Rzecznika Finansowego lub narzędzia o nazwie "Skaner CHF". W obu przypadkach pozwala to na samodzielne sprawdzenie, czy postanowienia umowy zawartej z bankiem dają szansę na wygraną w sądzie.

Weryfikacja za pomocą Skanera CHF 

Konsumenci zainteresowani złożeniem pozwu do sądu powinni najpierw ustalić, czy ich umowa kredytowa zawiera postanowienia niedozwolone. Należy zebrać całą dokumentację i przygotować jej zdjęcia lub skany. Ważna nie jest tylko sama umowa, lecz także wszelkie dołączone regulamin i aneksy. Po zebraniu dokumentów należy przejść na stronę internetową pod adresem skanerchf.pl i wybrać pole "Sprawdź umowę". Pozwala to przesłać dokumenty w celu przeprowadzenia ich analizy.

Dalej trzeba jeszcze wybrać swój bank z listy oraz podać adres e-mailowy do kontaktu, na który zostanie przesłany szczegółowy raport. Będzie on zawierał informacje o tym, czy w umowie zawarte są klauzule niedozwolone, jakie jest ich brzmienie oraz jaką liczbę takich postanowień zawiera cała przesłana dokumentacja. 

Darmowa i anonimowa analiza umowy

Aplikacja skanerchf.pl wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji, dlatego wstępną informację o klauzulach abuzywnych można uzyskać już w kilka minut od przesłania dokumentów.

Ze strony skanerchf.pl Frankowicze mogą korzystać zupełnie anonimowo i bez zobowiązań. Możliwe jest nawet zasłonięcie danych osobowych i nie ma to wpływu  na działanie systemu. Dlatego powinno być to pierwsze miejsce, w którym kredytobiorca zainteresowany odfrankowieniem kredytu sprawdzi swoje szanse na wygraną z bankiem. 

Mapa klauzul niedozwolonych

Zestawienie klauzul abuzywnych można znaleźć także w "Mapie klauzul niedozwolonych" prowadzonej na stronie Rzecznika Finansowego pod adresem rf.gov.pl/mapa-klauzul. Powstała ona w wyniku analizy umów kredytowych oraz regulaminów udzielania kredytów przez banki, zwłaszcza dotyczących lat 2002-2009. Pod uwagę brane były wzorce umowy przesłane w ramach postępowań interwencyjnych lub na potrzeby wydania istotnych poglądów w sprawie. Polega to na przesłaniu stanowiska Prezesa UOKiK przedstawiającego argumenty w sprawie konkretnego sporu, opierając się na bieżącym stanie prawnym.

Na stronie rf.gov.pl/mapa-klauzul należy odszukać swój bank i porównać treść widocznych zapisów z własną umową kredytową. Warto zauważyć, że katalog ten nie jest zamknięty i jest stale uzupełniany o nowe zapisy. Dlatego brak postanowienia w rejestrze nie oznacza, że nie może być on uznany za klauzulę abuzywną, choć przeprowadzenie takiej sprawy przed sądem może być trudniejsze. 

Odfrankowienie kredytu nie jest możliwe w każdym przypadku, nie zawsze jest to także opłacalne dla kredytobiorcy. Warto jednak sprawdzić, czy umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i dokonać analizy wszystkich warunków udzielonego kredytu. W wielu przypadkach można na tym zyskać środki finansowe lub sprawić, że umowa zostanie unieważniona przez sąd. Wstępna analiza umowy nie jest wiążąca, ale stanowi narzędzie do skutecznej walki z nieuczciwymi praktykami banków. Pozwala to konsumentowi uzyskać lepszą pozycję w starciu z dużymi podmiotami działającymi na rynku finansowym.

Artykuł stworzony przy merytorycznej współpracy z portalem https://biznesnews24.pl

Źródło:

1) https://biznesnews24.pl/jak-sprawdzic-czy-mozna-uniewaznic-kredyt-we-frankach/ 

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%