Zamknij
REKLAMA

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego przed terminem?

10.32, 15.09.2022 materiał partnera

 

Zwykle wchodzimy w różne stosunki prawne odpowiedzialnie i po odpowiednio długim zastanowieniu. Podobnie bywa w sytuacji podpisywanie umowy najmu okazjonalnego, która jest popularną umową na rynku nieruchomości. Czasami jednak pojawiają się jakieś nieprzewidywalne okoliczności, które zmuszają nas do zmiany planów, nawet rozwiązania dopiero co podpisanej umowy. Jak się jednak okazuje, wypowiedzenie takiej umowy nie zawsze jest proste, a czasami wręcz niemożliwe. Warto znać prawne możliwości w takiej sytuacji.

Umowa najmu okazjonalnego zawarta na czas określony

Najczęściej zawierane są umowy najmu okazjonalnego na czas określony. I zwykle powinny trwać tyle, ile określono w ich zapisach. Możliwość wypowiedzenia wcześniej takiej umowy daje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego („umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”) lub same zapisy umowne.Należy pamiętać, że ograniczone możliwości wcześniejszego wypowiedzenia ma właściciel. Może do tego dojść, tylko jeśli lokator:

  • „mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”,
  • a także rażąco i uporczywie narusza zasady porządku domowego, utrudniając innym lokatorom budynku spokojne zamieszkiwanie.
  • Czasami w zawieranych umowach przewiduje się jeszcze inne okoliczności, w których wynajmujący może wypowiedzieć umowę najemcy. Muszą być one jednak konkretnie określone i opisane.

Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego przez najemcę

Drugą sytuacją może być chęć złożenia wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas określony, ale przez najemcę. Takie sytuacje zdarzają się nawet kilka dni po podpisaniu umowy. Jak mówi art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, obie strony mogą wypowiedzieć umowę najmu w przypadkach określonych w umowie. A zatem jeśli podpisany dokument przewiduje takie możliwości, można z nich skorzystać. Należy jednak wspomnieć, że okoliczności uzasadniające wypowiedzenie powinny być dokładnie wskazane w umowie, tak żeby nie było niejasności dla żadnej ze stron.Rozwiązanie umowy najmu kilka dni po jej podpisaniu bez konkretnych przyczyn wymienionych w umowie może być więc kłopotliwe. Pozostaje nam wtedy dążenie do porozumienia z właścicielem. Nie mamy jednak środków, by zmusić go do podpisania takiej ugody. Możemy jednak argumentować i przekonywać, że w danej sytuacji życiowej prosimy go o przychylną postawę.Jak więc widać, warto zawczasu rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” w związku z wejściem w stosunek najmu. Chęć jego szybkiego zakończenia może bowiem przysporzyć nam trudności.

Więcej informacji na stronie Prawo-mieszkaniowe.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%