Zamknij

piątek, 31.05, godz. 09:00 - 14:00

Od 31.05.2019 do 31.05.2019

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, ul. Kopernika 2 w Świeciu

Bilety: wstęp wolny

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej po raz drugi zaprasza na warsztaty edukacyjne dla dzieci, w czasie których powstaną gipsowe odlewy ryb. Tym razem będą to gatunki zamieszkujące rzekę Wdę, co jest związane z zainicjowanymi przez Izbę Regionalną obchodami Roku Rzeki Wdy 2019.

Ponadto w sali wystaw czasowych zostanie zaprezentowana wystawa zabawek drewnianych.

Zajęcia mają na celu:
– propagowanie Roku Rzeki Wdy,
– upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej znaczenia rzeki Wdy
– kształtowanie i rozwój świadomości ekologicznej,
– uwrażliwienie na piękno nadwdeckiego krajobrazu
– rozbudzenie zainteresowania ichtioflorą Wdeckiego Parku Krajobrazowego
– zapoznanie uczestników warsztatów z techniką odlewu gipsowego,
– rozwój i kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
– zwiększenie zdolności manualnych.

Więcej informacji/zapisy: [email protected], tel. 795 114 893